Nazwa tej zasady pochodzi od pierwszych liter trzech angielskich czasowników: Reduce, Reuse, Recycle, które odpowiadają polskiej zasadzie 3U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj. Można je również określić mianem: precyklingu, upcyklingu i recyklingu. Jest to idea promująca przyjazny dla środowiska styl życia i konsumpcji.

Pierwszy element tej zasady namawia do ograniczenia nabywania niepotrzebnych rzeczy oraz zminimalizowanie ilości produkowanych odpadów. Drugi skupia się na ponownym wykorzystaniu produktów uznanych za jednorazowe, co wpływa na zmniejszenie ilości produkowanych śmieci. Promuje wielokrotne wykorzystanie towarów, często w nowych rolach. Trzeci element odnosi się do sytuacji, gdy odpadów nie da się wykorzystać ponownie – wówczas należy oddać je do odzysku.

Te trzy reguły są ze sobą ściśle powiązane, a ich kolejność nie zamierzona.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close