antykoncepcyjnie.com.pl

Jak stwierdza ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, urządzenia, które do swego działania potrzebują prądu lub obecności pola magnetycznego należy zbierać i oddawać do odzysku lub recyklingować. Wszelkie sprzęty AGD, RTV oraz IT powinny zostać oddane do punktów odbioru odpadów elektrycznych, ponieważ zawierają szkodliwe substancje, takie jak ołów, rtęć, kadm czy chrom.

Do elektrośmieci zalicza się:

 • mało- i wielkogabarytowe urządzenia AGD

 • sprzęt RTV, teleinformatyczny i telekomunikacyjny

 • narzędzia elektryczne i elektroniczne

 • przyrządy medyczne, zabawki, sprzęt sportowy i relaksacyjny

 • sprzęt oświetleniowy

 • automaty

 • czujniki, regulatory i inne urządzenia pomiarowe

Odpowiedzialność o informowaniu użytkowników o postępowaniu ze zużytym sprzętem spoczywa na producentach, importerach i dystrybutorach. Powinni oni umieścić na opakowaniu symbol przekreślonego kontenera na odpady, jak również zawrzeć informację o wpływie obecnych niebezpiecznych substancji na środowisko i życie ludzkie. Obecna technologia pozwala na zużycie około 90% tych składników do produkcji nowych urządzeń.

Zużyty sprzęt można:

 • oddać do punktu zbierania lub zakładu przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

 • zanieść do punktu skupu złomu, pod warunkiem, że jest on wpisany do rejestru

 • zostawić w sklepie przy okazji zakupu nowego sprzętu lub w punkcie napraw AGD/RTV

 • wziąć udział w zbiórce zużytego sprzętu organizowanego przez organizacje ekologiczne lub hipermarkety

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close