Freeganizm i nurkowanie w śmieciach

Ruch zwany freeganizmem powstał w połowie lat 90. w USA. Promuje on antykonsumpcyjny styl życia. Nazwa wywodzi się od dwóch angielskich słów: free – wolny i veganism – weganizm, jednak warto nadmienić, że nie wszyscy jego członkowie są wegetarianami czy weganami. Polscy freeganie określani ...

Baterie i akumulatory

Baterie i akumulatory zużywane są w gospodarstwach domowych, jak również w handlu budownictwie, energetyce, łączności i różnego rodzaju instytucjach. Po zużyciu są one niebezpieczne dla ludzi i środowiska, gdyż zawierają szkodliwe substancje, takie jak: ołów, kadm i rtęć. W wyniku niewłaściwego ...

Odpady medyczne

Mianem odpadów medycznych określa się substancje w postaci ciekłej, stałej lub gazowej, powstałe przy leczeniu, profilaktyce i diagnozowaniu, zarówno w obiektach badawczych i eksperymentalnych, jak i działalności medycznej, do których zaliczyć można np.: szpitale, sanatoria, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne, ...
© 2019 Recycling i utylizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.