Składowanie i neutralizacja obiektów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne są szczególnie szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzi, dlatego w szczególny sposób należy zająć się kwestią ich składowania i utylizacji. Powstają one w sektorze gospodarczym, jak również w gospodarstwach domowych. Do grupy odpadów niebezpiecznych, wobec których ...

Utylizacja odpadów elektronicznych

Jak stwierdza ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, urządzenia, które do swego działania potrzebują prądu lub obecności pola magnetycznego należy zbierać i oddawać do odzysku lub recyklingować. Wszelkie sprzęty AGD, RTV oraz IT powinny zostać oddane do punktów odbioru ...

Recykling szkła

Szkło bardzo dobrze nadaje się do przechowywania produktów spożywczych – nie wchodzi w reakcję z zawartością ani innymi produktami oraz nie przepuszcza do wnętrza innych substancji. Przy właściwej segregacji szkło może zostać w 100% odzyskane i ponownie wykorzystane. Szkło bezbarwne zwykło ...

Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE)

Recykling SWE jest pozyskaniem na drodze demontażu zespołów, elementów i materiałów nadających się do dalszego wykorzystania oraz przetworzeniem pozostałych części pojazdu poprzez rozdrobnienie w celu ponownego wykorzystania w produkcji nowych samochodów lub jako metale. Kasacja samochodów ...

Zasada 3R

Nazwa tej zasady pochodzi od pierwszych liter trzech angielskich czasowników: Reduce, Reuse, Recycle, które odpowiadają polskiej zasadzie 3U: Unikaj kupowania zbędnych rzeczy, Użyj powtórnie, Utylizuj. Można je również określić mianem: precyklingu, upcyklingu i recyklingu. Jest to idea promująca ...
© 2019 Recycling i utylizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.