Składowanie i neutralizacja obiektów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne są szczególnie szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzi, dlatego w szczególny sposób należy zająć się kwestią ich składowania i utylizacji. Powstają one w sektorze gospodarczym, jak również w gospodarstwach domowych. Do grupy odpadów niebezpiecznych, wobec których obowiązują szczególne zasady postępowania, należą: odpady azbestowe, oleje smarowe, baterie i akumulatory, odpady medyczne i weterynaryjne oraz takie zawierające polichlorowane bifenyle.

Niebezpiecznymi odpadami zajmują się wyspecjalizowane firmy. Sposób składowania zależy postaci, jaką te odpady posiadają – gazu, proszku czy cieczy. Istotne jest również stężenie zawartych w nich toksyn.

Biodegradowalne odpady można przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach w ziemi przez wiele lat. Składowiska tego typu wyraźnie się odgradza, a następnie pokrywa gliną, betonem lub tworzywem sztucznym. Muszą znajdować się odpowiednio daleko od miejsc zamieszkanych przez ludzi.

Odpady innego rodzaju, które nie ulegają biodegradacji, przechowuje się przez długi okres czasu, w nadziei, iż postęp technologiczny umożliwi ich neutralizacją. Może się jednak zdarzyć tak, że dojdzie do korozji pojemników i uwolnienia szkodliwych substancji do gleby i wód gruntowych. Dlatego w niektórych składowiskach neutralizuje się lub odsysa wszelkie wycieki. Jeżeli w procesie rozkładu odpadów wydzielają się gazy, wówczas montuje się systemy specjalnych rur, którymi transportuje się gazy do spalarni.

Innym, dość ryzykownym sposobem składowania niebezpiecznych substancji jest zatapianie ich w morzu. Jednak w sytuacji wycieków zanieczyszczone zostaje środowisko, skutkiem czego zagrożone jest życie ludzi oraz zwierząt. Niestety, nielegalne zatapianie odpadów tego typu jest bardzo trudne do wykrycia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close