Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE)

www.chwastywrazliwe.com.pl

Recykling SWE jest pozyskaniem na drodze demontażu zespołów, elementów i materiałów nadających się do dalszego wykorzystania oraz przetworzeniem pozostałych części pojazdu poprzez rozdrobnienie w celu ponownego wykorzystania w produkcji nowych samochodów lub jako metale.

Kasacja samochodów jest dokonywana najczęściej w niewielkich stacjach demontażowych. Praktycznie cały samochód jest rozbierany na części pierwsze. Niestety, aż do 90% samochodów wycofanych z użytkowania zaśmieca Polskę lub jest demontowanych w tzw. szarej strefie. Za legalny demontaż auta właściciel dostaje niewiele. Polska zobowiązała się, że od stycznia 2006 roku wszystkie samochody wycofane z użytku zostaną powtórnie przetworzone. W związku z tym od każdego zarejestrowanego samochodu pobiera się 500 zł na poczet pokrycia kosztów złomowania, pieniądze te trafiają na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. A ostatni właściciel samochodu nie będzie w stanie go wyrejestrować dopóki nie przedstawi dokumentu potwierdzającego oddanie samochodu do stacji demontażu. Aktualny spisy placówek tego typu znajduje się w Urzędach Marszałkowskich. Od 2008 przedsiębiorcy prowadzący stacje demontażu oraz gminy mogą starać się o dotacje i pożyczki przeznaczone na recykling zużytych pojazdów.

Nadzór nad stacjami demontażu należy do wojewody. Jest to konieczne, gdyż wyeksploatowany pojazd może zawierać substancje niebezpieczne. Zagrożenie mogą stwarzać: płyny eksploatacyjne, układy klimatyzacyjne czy zbiorniki powietrza. Wraki samochodów dostarczane do demontażu powinny być kompletne, co w świetle przepisów oznacza 90% jego masy bez paliwa.

Stacja demontażowa powinna mieć szczelny plac, na przykład wyłożony asfaltem, a demontaż powinien odbywać się w szczelnym pomieszczeniu o zmywalnej podłodze. Najpierw usuwa się z samochodu odpady niebezpieczne, zakład powinien posiadać odpowiednie do tego narzędzia. Po osuszeniu z wszelkich płynów, dokonuje się demontażu na części, zachowując użyteczne w osobnym pomieszczeniu. Wymagane jest, aby na terenie stacji znajdował się pojemnik na trociny, piasek i czyściwo.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close