Recykling papieru

www.sk-design.pl

Papier został wynaleziony w Chinach, około 2000 lat temu. Codzienna produkcja papieru na świecie wynosi około 700 tysięcy ton (roczna – ok. 300 mln), ale zaledwie jego część poddawana jest recyklingowi. Do produkcji jednej tony papiery potrzeba 19 drzew. Przeciętny mieszkaniec Polski rocznie zużywa około 60 kg papieru, a do recyklingu przekazuje około 36% z tego. Dla porównania, w krajach Europy Zachodniej odsetek wynosi 70 %.

Powtórne przerobienie jednej tony makulatury pozwala na oszczędzenie do 31 drzew, 270 litrów paliwa, 26 tysięcy litrów wody oraz 4000 kWh energii. Przynosi to oczywiste korzyści dla środowiska i człowieka.

Makulatura jako surowiec zyskała na znaczeniu w drugiej połowie XX wieku, nastąpiło to wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej. Zaczęto jej używać do produkcji m.in. papieru pakownego, toaletowego czy gazetowego oraz tektury. Ocenia się, że włókna wtórne z makulatury można przerobić trzy- lub czterokrotnie bez znaczącego pogorszenia ich jakości.

Zużyty papier powinno wyrzucać się specjalnych pojemników koloru niebieskiego. W nich powinny się znaleźć: gazety, książki w miękkich okładkach, tektura, worki papierowe lub prospekty. Ważne jest by unikać umieszczania w nich: zatłuszczonego, brudnego, lakierowanego lub foliowanego papieru, opakowań z jakąkolwiek zawartością ani artykułów higienicznych oraz tapet. Trzeba pamiętać, by papier nie był wilgotny.

Od 2002 roku obowiązują proekologiczne ustawy, zgodnie z którymi każdy producent towaru opakowanego jest zobowiązany do zebrania i oddania do recyklingu odpowiedniej liczby opakowań. Za każdy kilogram poniżej wymaganego progu nałożone zostaną kary, wpływy z których mają wesprzeć budowę krajowego systemu recyklingu. Producenci mogą również zlecić pozyskiwanie opakowań zewnętrznym firmom.

© 2019 Recycling i utylizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.