Recykling samochodów wycofanych z eksploatacji (SWE)

Recykling SWE jest pozyskaniem na drodze demontażu zespołów, elementów i materiałów nadających się do dalszego wykorzystania oraz przetworzeniem pozostałych części pojazdu poprzez rozdrobnienie w celu ponownego wykorzystania w produkcji nowych samochodów lub jako metale. Kasacja samochodów ...
© 2019 Recycling i utylizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.