Rachunek maklerski i samodzielne inwestycje

Wiele osób poszukuje różnych sposób na inwestowanie. Jednym ze sposobów do inwestowania może być Giełda Papierów Wartościowych. Inwestować tam możemy akcje, papiery wartościowe i obligacje. Warto wiedzieć, że inwestycji dokonać możemy samodzielnie albo przy pomocy funduszu akcji. Jeżeli inwestujemy poprzez fundusz akcji, to nie my decydujemy, którą spółkę kupimy, a robi to osoba, która zarządza funduszem – ekspert.

Dzięki takiej osobie nie ma potrzeby, by przesiadywać nad notowaniami czy informacjami branżowymi. Co więcej, zwolnieni jesteśmy z analizy wykresów czy przeglądania długich i licznych raportów. Nie dokonujemy zakupu akcji akcji, a funduszu akcji. Jednakże takie działanie wiąże się z pokrywaniem opłat za zarządzenie akcjami i czasem z regulacją dodatkowych prowizji od zysku. Może również się zdarzyć taka sytuacja, że zakup jednostek funduszu będzie mieć większą prowizję od akcji.

Jednak, przy wyborze samodzielnej drogi inwestowania, jesteśmy świadomi stanu naszego budżetu. Aczkolwiek możemy stracić jeszcze na takim funduszu, gdyż zarządzać nim mogą ludzie, którzy mogą się mylić, pomimo tego, iż mają większą wiedzę od osób, niezwiązanych z tą branżą. By stać się inwestorem na giełdzie, musimy wiedzieć, iż wiąże się to z zakładaniem rachunku maklerskiego, który ma 2 subkonta. Na jednym subkoncie są przechowywane wpłacane środki pieniężne na zakup akcji oraz pieniądze po sprzedaży. Na tym drugim naszym subkoncie przechowywane są papiery wartościowe, będące naszą własnością.

Rachunek maklerski może zostać otworzony w naszym domu albo w biurze maklerskim..

Close