Precykling

Precykling – pierwszy element zasady 3R – ma miejsce już w momencie zakupu, gdy nabywca zwraca uwagę na oznaczenia zamieszczone na opakowaniach i zastanawia się nad ich dalszym losem. Same dobre chęci wystarczą, aby ograniczyć powstawanie śmieci.

Najłatwiej jest nabywać produkty, które nie są nadmiernie opakowane oraz unikać takich, których nie można ani poddać recyklingowi, ani oddać na kompost. Wszelkie skomplikowane opakowania pociągają za sobą dodatkowe koszty, w związku z tym warto kupować produkty luzem. Zakupy są w ten sposób dokonywane bardziej świadomie. Unika się w ten sposób zbędnych pojemników. Niektóre z angielskich i amerykańskich sieci handlowych zaproponowały sprzedaż wszystkich produktów bez opakowań, chyba, że wymagają tego względy higieniczne.

Ludzie stosujący zasadę reduce będą częściej kupowali trwałe rzeczy dobrej jakości, ponieważ te tańsze nierzadko się psują, a przy ich jakości naprawa jest nieopłacalna, więc kończą jako śmieci. Dotyczy to odzieży, obuwia, sprzętu elektronicznego, jak również jedzenia.

Rezygnacja z jednorazówek również jest przejawem ekologicznego myślenia. Niektóre z nich są co prawda z materiałów biodegradowalnych, jednak daleko im do opakowań wielokrotnego użytku. Bardzo popularną ekoalternatywą w USA jest obecnie stosowanie opakowań, które można napełnić ponownie.

Robiąc zakupy można zastosować kilka reguł. Trzeba najpierw zastanowić się, czy produkt, który chcemy nabyć, jest nam naprawdę niezbędny, a w celu wyeliminowania zakupów pod wpływem impulsu można odłożyć je o kilka tygodni. Do zachowań proekologicznych należą także: kupowanie używanych produktów, sprzedawanie tych już niepotrzebnych, pożyczanie od znajomych przedmiotów potrzebnych na chwilę oraz dzielenie się z innymi rzeczami przez siebie posiadanymi, wymienianie się książkami, czasopismami, filmami…

Warto również wprowadzić w domu maksymalną oszczędność papieru poprzez np. dwustronne drukowanie, wykorzystywanie niepotrzebnego papieru na notatki czy rezygnację z papierowych ręczników kuchennych, wszystko to w myśl zasady tree-free home.

© 2019 Recycling i utylizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.