Wszystkie artykuły

Czy warto segregować śmieci?

Na to pytanie odpowiedź jest raczej prosta. Oczywiście, że warto jest segregować śmieci, bowiem stoi to u podstaw tego, co nazywa się recyklingiem. Chodzi tutaj o przetwarzanie śmieci. Jest to bardzo szczytna idea. Chodzi o to, że niektóre tworzywa da się przetworzyć tak, że możemy je wykorzystywać ...

Ustawa śmieciowa

Coraz częściej się mówi o tak zwanej ustawie śmieciowej, która związana jest z segregowaniem śmieci. W innych krajach Unii Europejskiej robi się to już od dawna, ale w Polsce jeszcze nie wszyscy ludzie segregują śmieci i nie wszyscy wiedzą co to jest recykling. A przecież to bardzo słuszna ...

Składowanie i neutralizacja obiektów niebezpiecznych

Odpady niebezpieczne są szczególnie szkodliwe dla środowiska oraz zdrowia ludzi, dlatego w szczególny sposób należy zająć się kwestią ich składowania i utylizacji. Powstają one w sektorze gospodarczym, jak również w gospodarstwach domowych. Do grupy odpadów niebezpiecznych, wobec których ...

Utylizacja odpadów elektronicznych

Jak stwierdza ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, urządzenia, które do swego działania potrzebują prądu lub obecności pola magnetycznego należy zbierać i oddawać do odzysku lub recyklingować. Wszelkie sprzęty AGD, RTV oraz IT powinny zostać oddane do punktów odbioru ...

Recykling szkła

Szkło bardzo dobrze nadaje się do przechowywania produktów spożywczych – nie wchodzi w reakcję z zawartością ani innymi produktami oraz nie przepuszcza do wnętrza innych substancji. Przy właściwej segregacji szkło może zostać w 100% odzyskane i ponownie wykorzystane. Szkło bezbarwne zwykło ...
© 2019 Recycling i utylizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.