Oficjalna europejska waluta

paliatywna.opieka.edu.pl

Jeszcze kilkanaście lat temu mało kto był przekonany do dalszego rozszerzania Unii Europejskiej, niewielu też wierzyło w powodzenie projektu wspólnoty walutowej. Dzisiaj, patrząc na rozmiary unijnej gospodarki i potęgę waluty euro widać, że nie ma lepszego kierunku dla Europy niż droga w tę samą stronę.

Pierwszym i nadal największym osiągnięciem UE jest bez wątpienia otwarcie granic między państwami członkowskimi i tolerancyjne podejście do swoich kultur, języków i biznesów. Swobodny przepływ ludzi, kapitału i wiedzy przez granice jeszcze nie tak dawno temu szczelnie strzeżone, było wielkim przełomem.

Drugim w kolejności stało się wprowadzenie wspólnej waluty. Już od 1999 roku możliwe było obracanie euro w ruchu bezgotówkowym – przygotowywano w ten sposób systemy bankowe i międzynarodowe do współpracy z nową walutą.

W 2002 roku oficjalnie wprowadzono do obiegu we wszystkich uczestniczących w projekcie krajach euro, kładąc tym samym kres wszystkim poprzednim narodowym walutom. Obecnie w skład Eurolandu wchodzi dziewiętnaście krajów Unii Europejskiej.

Wraz z pierwszym stycznia 2015 do grona tych państw dołączyła Litwa. Wcześniej podobny krok zdecydowała się uczynić także Łotwa i Estonia.

Z krajów bałtyckich i europejskich potęg gospodarczych jedynie Polska decyduje się nadal nie łączyć własnego systemu walutowego z systemem Eurolandu. Kiedyś na pewno taka decyzja zostanie podjęta, ale na chwilę obecną głównym priorytetem rządu jest zmniejszanie różnic zarobkowych między Polakami a resztą unijnych społeczeństw.

.

Close