Odpady medyczne

Mianem odpadów medycznych określa się substancje w postaci ciekłej, stałej lub gazowej, powstałe przy leczeniu, profilaktyce i diagnozowaniu, zarówno w obiektach badawczych i eksperymentalnych, jak i działalności medycznej, do których zaliczyć można np.: szpitale, sanatoria, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne, hospicja, przychodnie czy praktyki lekarskie.

Minister Środowiska umieszcza odpady medyczne w grupie osiemnastej katalogu odpadów. Wymienia w niej m.in.: odpady z leczenia i diagnozowania, narzędzia chirurgiczne i zabiegowe, odpady zwierające drobnoustroje lub materiał genetyczny, części ciała, organy i krew, chemikalia i leki.

Również przeterminowane leki są bardzo niebezpieczne, ponieważ większość zawartych w nich związków zachowuje aktywność biologiczną nawet po upływie czasu, a te o silnym działaniu znajdują się na liście trucizn.

Bardzo często zdarza się, że odpady medyczne trafiają na wysypiska śmieci lub są spalane w kotłowniach znajdujących się w szpitalach. Służby sanitarno-epidemiologiczne i ochrony środowiska zwracają uwagę na powagę sytuacji.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2002 roku zakazuje odzysku odpadów medycznych i weterynaryjnych, które w związku z tym są unieszkodliwiane poprzez:

  • termiczne przekształcanie, czyli spalanie w spalarniach, jest jedną z najpopularniejszych metod

  • termiczną dezynfekcję

  • autoklawowanie, czyli sterylizacja w specjalnych urządzeniach za pomocą pary wodnej i podwyższonej temperatury

  • działanie mikrofalami

  • obróbkę fizyczno-chemiczną (która dotyczy np. amalgamatu dentystycznego lub kąpieli leczniczych aktywnych biologicznie o właściwościach zakaźnych)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Close