Przetwarzajmy, bo to fajne!

Ostatnio otwiera się bardzo wiele coraz to nowszych i modniejszych lokali. Polacy coraz częściej jedzą na mieście, wychodzą, piją dobrą kawę w nietuzinkowych lokalach. Często wchodzimy do takiego miejsca, rozglądamy się i zastanawiamy, skąd wzięły się tutaj niektóre przedmioty i jak ...

Odpady medyczne

Mianem odpadów medycznych określa się substancje w postaci ciekłej, stałej lub gazowej, powstałe przy leczeniu, profilaktyce i diagnozowaniu, zarówno w obiektach badawczych i eksperymentalnych, jak i działalności medycznej, do których zaliczyć można np.: szpitale, sanatoria, zakłady opiekuńczo-pielęgnacyjne, ...
© 2019 Recycling i utylizacja. Wszystkie prawa zastrzeżone.